STW

08 februari 2016

Geen reacties

Home Partneralimentatie

Terugvordering kosten recherchebureau bij partneralimentatie zaak

Terugvordering kosten recherchebureau bij partneralimentatie zaak

Al sins enige tijd (2012) is het mogelijk om de gemaakte onderzoekkosten terug te vorderen op de ex-partner via de rechtbank. Dit is niet alleen bij partneralimentatie zaken het geval maar eigenlijk bij elk onderzoek waarbij een onrechtmatige daad van toepassing is, zoals fraude.

In een aantal zaken van ons sprak de rechter uit dat de partneralimentatie verlaagt diende te worden naar nihil en een terugvordering van enkele jaren van toepassing werd, maar ook dat de kosten die de man maakte voor het inzetten van ons onderzoek moest betaald worden door de ex-partner.

Terugvordering kosten van het onderzoek door privé detective

De man had ons ingeschakeld om voor hem aan te tonen dat er sprake was van samenwonen, gemeenschappelijke huishouding en een affectieve relatie. Het resultaat van het onderzoek was overduidelijk,  de vrouw wilde geen medewerking verlenen aan mediation. Een rechtzaak volgde waar uiteraard het onderzoeksrapport als rechtsgeldig bewijsmateriaal werd overlegt als productie.

In 2012 was dit de eerste keer in Nederland, bij een partneralimentatie zaak, dat een rechter de kosten voor het inhuren van een recherchebureau terugvorderbaar achtte. Inmiddels zijn er al veel rechtszaken geweest waarbij dit van toepassing was.

Overige links:
Onze service: Partneralimentatie onderzoek

5 tips voor stoppen van uw partneralimentatie
Partneralimentatie.com website met meer informatie