Onderzoek naar stalking

Wij bieden hulp in onderzoek naar stalking

Dat Strongwood ervaren is in het oplossen van stalking zaken is voor de meesten niet geheel onbekend. Al vijf seizoenen lang is Nico van den Dries samen met zijn team, naast presentator Thijs Zeeman het vaste gezicht van het tv-programma Gestalkt.

Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren.

Stalking is het stelselmatig lastigvallen van een persoon, door die persoon te achtervolgen, steeds op hinderlijke wijze contact op te nemen en soms ook te bedreigen. Hierdoor voelt het slachtoffer zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid aangetast. De laatste jaren komt uiteraard ook cyberstalking erg op; het lastigvallen van personen via internet.

Wat zijn voorbeelden en risico’s van stalking?

In Nederland is stalking gedrag vaak een gevolg van de beëindiging van een (romantische) relatie. Ook kan iemand zich gedragen als stalker om een relatie met het slachtoffer af te dwingen. In beide gevallen valt het stalken dan onder de categorie ‘Love obsession’.

Voorbeelden van stalking gedrag zijn:

  •  Het aanhoudend versturen van ongewenste brieven, e-mails, telefoontjes en tekstberichten
  • Het slachtoffer bedreigen bijvoorbeeld met geweld
  • Het slachtoffer opwachten, bespieden en volgen
  • Het verspreiden van leugens en het roddelen over het slachtoffer en bijvoorbeeld de familie van het slachtoffer
  • Het vernielen of beschadigen van eigendommen
  • Bestellingen doen in de naam van het slachtoffer.

Wat zijn de risico’s van stalking
Stalking is in Nederland nog niet zo heel lang geleden als strafbaar feit verklaard. Daarbij valt het pas een paar jaar echt onder de aandacht bij verschillende politiebureaus. De risico’s van gestalkt worden variëren per geval. In veel gevallen hebben slachtoffers moeite met nieuwe relaties aangaan, mensen vertrouwen, last van extreme spanning of depressie, een onveilig gevoel, zelfs in een vertrouwde omgeving en lopen soms risico om slachtoffer te worden van geweld.

Wat kost een onderzoek naar stalking?

We hebben een gedegen stappenplan om de identiteit van de stalker te achterhalen, bewijs te verzamelen en het stalking gedrag te stoppen. De kosten van een dergelijk onderzoek zijn per geval verschillend. Bewijzen kunnen namelijk alleen worden geleverd na observaties en dat kost nou eenmaal tijd. Gelukkig is er over het algemeen wel een patroon in te schatten; een (dagelijks) ritme van de stalker. Aan de hand van dit patroon maken we een plan en plannen we de observaties. Op deze manier is de kans van slagen het grootst. Voordat we gaan observeren wordt dit plan natuurlijk uitvoerig met je besproken.

Wanneer is iets nu stalking?

Om dit te specificeren verwijzen wij naar artikel 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dat zegt hierover het volgende: Iemand die stalking pleegt, is:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de vierde categorie.

Hulp of advies nodig?

Bel ons gerust op: 020-3690030