Onderzoek naar chantage

Onderzoek naar chantage en afpersing

De bewegingsvrijheid waar we dagelijks van genieten lijkt zo vanzelfsprekend. Echter kan dit gevoel je zomaar ontnomen worden wanneer je slachtoffer bent van chantage, afpersing of sextortion. 
De een loopt in het dagelijks leven meer risico dan de ander. Denk hierbij aan bekende Nederlanders, maar ook CEO’s van multinationals, invloedrijke voorzitters, lokale ondernemers en politici. 
Toch heeft niemand de garantie om niet slachtoffer te worden van chantage, afpersing of sextortion.

Om escalatie te voorkomen is snel handelen noodzakelijk. Dit zijn uitermate gevoelige onderwerpen die uiteraard om grote discretie vragen. Met een berg aan ervaring met onderzoek naar chantage op dit gebied is Strongwood het recherchebureau dat hulp biedt wanneer je slachtoffer hiervan bent geworden.

Wie er aan toegeeft, komt op een lijdensweg terecht die op een paar manieren kan eindigen:

  1. Je kan niet langer de geëiste diensten leveren of gunsten bewijzen
  2. De kwetsbaarheid vervalt doordat de oorzaak beperkt of algemeen bekend raakt
  3. Je raakt financieël uitgeput. Geef nooit toe! Betaal niet maar schakel direct professionele hulp in.

Slachtoffer van een sextortion? lees meer over sextortion onderzoek.

Met een onderzoek naar Chantage kunnen wij het stoppen

Wij zijn in staat, door middel van een unieke werkwijze en binnen een zeer kort tijdsbestek dit probleem volledig te stoppen. Strongwood heeft de ervaring vaak al binnen een maand met resultaat te komen.
Uiteraard is elke zaak uniek. Bij een onderzoek naar chantage helpen wij onze klanten door middel van:

  • Advies en begeleiding in de zaak
  • Identificeren van de dader(s)
  • Het betrappen van dader(s) tijdens hun handelingen
  • Het overnemen van de communicatie met betrekking tot de dader(s)
  • Zorgen voor de veiligheid van jou, je familie en/of collega’s
  • Het buiten beeld houden van (media) aandacht.

Geef nooit toe aan chantage en vraag onze hulp

Toegeven aan chantage is wat ons betreft nooit (maar dan ook nooit) de beste optie. Wanneer je toegeeft aan chantage zal dat altijd blijven doorgaan, ook na een eerste betaling waarvan je dacht dat dit het enige was. Lees hier meer over wat eenvoudige tips en opties die je helpen hoe je met een chantage poging moet omgaan en er misschien vanaf komt zonder enige schade aan jezelf, je familie en/of bedrijf.

Schroom ook niet om uw probleem aan ons voor te leggen en vertrouw erop dat we door onze jarenlange ervaring echt wel wat gewend zijn. Sinds 1997 hebben we gewerkt aan vele bekende en minder bekende chantage zaken waarbij altijd een oplossing is gekomen, zelfs in de ergste gevallen.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 020-3698888

Wanneer is iets chantage?

Artikel 317 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens”.

Artikel 318 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging.

Artikel 216 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft