Onderzoek naar chantage

Onderzoek naar chantage en afpersing

De bewegingsvrijheid waar we dagelijks van genieten lijkt zo vanzelfsprekend. Echter kan dit gevoel je zomaar ontnomen worden wanneer je slachtoffer bent van chantage, afpersing of sextortion. 
De een loopt in het dagelijks leven meer risico dan de ander. Denk hierbij aan bekende Nederlanders, maar ook CEO’s van multinationals, invloedrijke voorzitters, lokale ondernemers en politici.
Toch heeft niemand de garantie om niet slachtoffer te worden van chantage, afpersing of sextortion.

Om escalatie te voorkomen is snel handelen noodzakelijk. Dit zijn uitermate gevoelige onderwerpen die uiteraard om grote discretie vragen. Met een berg aan ervaring op dit gebied is Strongwood het recherchebureau dat hulp biedt wanneer je slachtoffer hiervan bent geworden.

Wie er aan toegeeft, komt op een lijdensweg terecht die op een paar manieren kan eindigen:

  1. Je kan niet langer de geëiste diensten leveren of gunsten bewijzen
  2. De kwetsbaarheid vervalt doordat de oorzaak beperkt of algemeen bekend raakt
  3. Je raakt financieël uitgeput. Geef nooit toe! Betaal niet maar schakel direct professionele hulp in.

Slachtoffer van een sextortion? sextortion onderzoek

Wij kunnen helpen de chantage te stoppen

Wij zijn in staat, door middel van een unieke werkwijze en binnen een zeer kort tijdsbestek dit probleem volledig te stoppen. Strongwood heeft de ervaring vaak al binnen een maand met resultaat te komen.
Uiteraard is elke zaak uniek. Meestal helpen wij onze klanten door middel van:

  • Advies en begeleiding in de zaak
  • Identificeren van de dader(s)
  • Het betrappen van dader(s) tijdens hun handelingen
  • Het overnemen van de communicatie met betrekking tot de dader(s)
  • Zorgen voor de veiligheid van jou, je familie en/of collega’s
  • Buiten beeld houden van (media) aandacht.

Heb je hulp of advies nodig?

Bel ons gerust op 020-3690030

Wanneer is iets chantage?

Artikel 317 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens”.

Artikel 318 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging.

Artikel 216 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft