Internationale kinderontvoering

Hulp bij internationale kinderontvoering zaken

Internationale kinderontvoering is gelukkig voor heel veel mensen een ‘ver-van-hun-bed-show’. Toch zijn ook in Nederland jaarlijks tientallen gezinnen slachtoffer van dit strafbare feit.

Er wordt gesproken van een internationale kinderontvoering wanneer een ouder zijn/haar kind(eren) meeneemt naar een ander land, zonder toestemming van de andere ouder en er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De achterblijvende ouder had op het moment van de ontvoering ouderlijk gezag
  • De achterblijvende ouder oefende dit recht ook daadwerkelijk uit
  • Het ontvoerde kind is minderjarig.

In de meeste gevallen is een internationale kinderontvoering een gevolg van een familiaal conflict. De achtergebleven ouder is ten einde raad. Toch raden wij ten zeerste af om het heft in eigen handen te nemen. Dit omdat de handelingen mogelijk illegaal kunnen zijn en dit de terugkeer van het kind zou doen vertragen. Zelf een poging ondernemen om het kind terug te ontvoeren kan veel risico’s met zich meebrengen:

  • Je brengt jezelf, de kinderen en mogelijk anderen hiermee in gevaar
  • Mogelijk doe je afbreuk aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die wellicht nog ondernomen zullen worden in het land van ontvoering
  • Het kan leiden tot arrestatie en gevangenneming van jezelf en eventuele medeplichtigen.

Daarnaast blijft het een risico dat de andere ouder opnieuw een ontvoering zal organiseren; de angst blijft.

Strongwood begeleidt bij het volgen van de juiste stappen

Om de gewenste resultaten te behalen, in dit geval het kind herenigen met de ouder en herhaling voorkomen, zullen de juiste stappen ondernomen moeten worden. Strongwood is gespecialiseerd in bescherming tegen en onderzoek doen naar ontvoering en/of vermissing van personen. Je zal vanaf het begin bijgestaan kunnen worden in het volledige proces.

Stap 1. Proces van Aangifte

Het is belangrijk dat aangifte van internationale kinderontvoering conform de regels wordt gedaan. Strongwood zal hier in begeleiden: waar moet aan gedacht worden, wat moet de politie aan informatie kunnen weerleggen enzovoorts.

De eerste 72 uur van een vermissing of ontvoering kunnen van levensbelang zijn. De wachttijd van 24 uur die onder andere de Nederlandse politie hanteert is begrijpelijk, maar betreft essentiële tijd die niet verloren mag gaan. Wij hebben voorbeelden van zaken die opgelost zijn door Strongwood, nog voordat de politie iets kon of mocht doen.

Stap 2. Het lokaliseren van het kind

“Waar is mijn kind” is natuurlijk de hoofdvraag. Door een beroep te doen op internationale verdragen en samenwerking met ons internationale netwerk zullen wij zo snel mogelijk het kind lokaliseren. Wij werken daarvoor samen met specialisten uit overheidsinstellingen in binnen- en buitenland en aan justitie gekoppelde rechercheurs.

Wanneer het kind gelokaliseerd is zal de situatie ter plaatse spoedig in kaart worden gebracht om te zien of het kind in gevaar is. Ook zal er zicht gehouden worden zodat de laatste stap in het proces zo spoedig mogelijk uitgevoerd kan worden.

Stap 3. Repatriëren oftewel het terughalen van het kind

Uiteraard helpt Strongwood ook bij het terughalen of repatriëren van kinderen die in het buitenland verblijven door ontvoering, ongeoorloofde overbrenging of onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Samen met Stichting cWAT hebben wij de expertise om tijdens deze zaken in het land waar het kind naartoe is genomen het belangrijke ‘veldwerk’ te verrichten. Wij houden ons voornamelijk bezig met het persoonlijk opsporen, geweldloos terugbrengen van het ontvoerde kind en hereniging met de ouder.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp of te maken hebben met internationale kinderontvoering, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact op met ons bureau via 020-3690030.

Artikel 279. Gebruik dit artikel bij de aangifte Politie

Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie

Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 020-3698888