Internationale kinderontvoering

Hulp bij internationale kinderontvoering zaken

Voor veel mensen lijkt internationale kinderontvoering gelukkig ver weg, maar elk jaar worden tientallen Nederlandse gezinnen slachtoffer van dit misdrijf.

Maar wat is het nu eigenlijk precies? Internationale kinderontvoering vindt plaats wanneer een ouder zonder toestemming van de andere ouder zijn/haar kind(eren) meeneemt naar een ander land en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De achtergebleven ouder had op het moment van ontvoering het ouderlijk gezag.
  • De achterblijvende ouder oefende dit recht ook daadwerkelijk uit.
  • Het ontvoerde kind is minderjarig.

In de meeste gevallen is internationale kinderontvoering het gevolg van een familieconflict, waarbij de achtergebleven ouder zich vaak machteloos voelt. Toch raden wij ten zeerste af om zelf actie te ondernemen. Dit kan namelijk illegaal zijn en de terugkeer van het kind vertragen. Zelf een poging ondernemen om het kind terug te ontvoeren kan bovendien veel risico’s met zich meebrengen, zoals:

  • Het in gevaar brengen van jezelf, de kinderen en mogelijk anderen.
  • Het kan ook afbreuk doen aan toekomstige gerechtelijke inspanningen die wellicht nog ondernomen zullen worden in het land van ontvoering.
  • Het kan leiden tot arrestatie en gevangenneming van jezelf en eventuele medeplichtigen.

Daarnaast blijft het een risico dat de andere ouder opnieuw een ontvoering zal organiseren, waardoor de angst blijft voortduren.

Bij Strongwood begeleiden we je bij het nemen van de juiste stappen

Om gewenste resultaten te behalen, namelijk het herenigen van het kind met de ouder en het voorkomen van herhaling, moeten de juiste stappen worden genomen. Strongwood is gespecialiseerd in het beschermen tegen en onderzoeken van ontvoeringen en/of vermissingen van personen. Wij staan je bij vanaf het begin van het volledige proces en helpen je om de juiste stappen te nemen.

Stap 1: Aangifteproces

Het is cruciaal om aangifte te doen van een internationale kinderontvoering volgens de juiste procedures. Strongwood biedt begeleiding bij dit proces, waaronder welke informatie relevant is voor de politie en wat er moet worden gemeld.

De eerste 72 uur na een vermissing of ontvoering zijn van vitaal belang. Hoewel de Nederlandse politie een wachttijd van 24 uur hanteert, begrijpen we dat dit essentiële tijd is die niet verloren mag gaan. Strongwood heeft voorbeelden van zaken waarin wij het probleem hebben opgelost voordat de politie iets kon of mocht doen.

Stap 2: Het opsporen van het kind

“Waar is mijn kind?” dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Door een beroep te doen op internationale verdragen en ons wereldwijde netwerk zullen wij zo snel mogelijk het kind opsporen. We werken samen met experts uit overheidsinstellingen in binnen- en buitenland en met rechercheurs die de nodige contacten hebben.

Wanneer het kind is gevonden, zal de situatie ter plaatse snel worden beoordeeld om te zien of het kind in gevaar is. Bovendien wordt er toezicht gehouden om ervoor te zorgen dat de laatste stap in het proces zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd.

Stap 3: Repatriëren – het terugbrengen van het kind

Strongwood ondersteunt ook bij het terugbrengen of repatriëren van kinderen die zich in het buitenland bevinden als gevolg van ontvoering, ongeoorloofde overbrenging of onttrekking aan het ouderlijk gezag.

In samenwerking met Stichting cWAT hebben we de expertise om ter plaatse in het land waar het kind naartoe is gebracht, het belangrijke ‘veldwerk’ uit te voeren. Onze focus ligt op het opsporen van het kind, het geweldloos terugbrengen en de hereniging met de ouder.

Als je vragen hebt over dit onderwerp of te maken hebt met internationale kinderontvoering, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons bureau.

Artikel 279. Gebruik dit artikel bij de aangifte Politie

Hij die opzettelijk een minderjarige onttrekt aan het wettig over hem gesteld gezag of aan het opzicht van degene die dit desbevoegd over hem uitoefent, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vierde categorie

Gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt opgelegd indien list, geweld of bedreiging met geweld is gebezigd, of indien de minderjarige beneden de twaalf jaren oud is.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 085-8883311

Waarom kiezen voor Strongwood Privédetective?

Strongwood sinds 1997

Officiele vergunning onder POB809

Gescreend door de Nationale Politie

Specialisten in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk bewijs voor in rechtbank

24 uur per dag bereikbaar

Wereldwijd inzetbaar

Bekend van Televisie