Internationale kinderontvoering

Hulp bij internationale kinderontvoering zaken

interPI is gespecialiseerd in de bescherming tegen en hulp bij ontvoering en/of vermissing van uw dierbare. De eerste 72 uur van een vermissing of ontvoering kunnen van levensbelang zijn. De 24 uur wachttijd van onder meer de Nederlandse politie is wellicht begrijpelijk, maar het is tevens essentiële tijd die eigenlijk niet verloren mag gaan. Wij hebben bijvoorbeeld zelfs zaken opgelost voordat de politie iets kon én mocht doen.

Bij onderzoek naar en begeleiding bij ontvoeringszaken hanteren wij de Amerikaanse methode. Wij hanteren deze methode omdat deze het meest effectief is gebleken. Wij werken daarvoor samen met specialisten uit overheidsinstellingen in binnen- en buitenland en aan Justitie gekoppelde rechercheurs.

Met deze verschillende expertises, optimaliseren we de effectiviteit. Bovendien zorgt de constructieve samenwerking ervoor dat het onderzoek sneller verloopt.

Terughalen van het kind

interPI helpt ook bij het terughalen of repatriëren van kinderen die in het buitenland verblijven door ontvoering, ongeoorloofde overbrenging of onttrekking aan het ouderlijke gezag. Samen met de Stichting cWAT hebben wij de expertise om tijdens deze zaken in het land waar het kind naartoe is genomen het belangrijke ‘veldwerk’ te verrichten. Wij houden ons voornamelijk bezig met het persoonlijk opsporen en geweldloos terugbrengen van het ontvoerde kind.