Onderzoek naar Stalking
Home Prive detective

Onderzoek naar Stalking

Hulp bij Stalking zaken

Stalking – het betekent letterlijk besluipen, maar is beter te definiëren als iemand opzettelijk en structureel lastigvallen, waardoor het slachtoffer zich in zijn/haar vrijheid en veiligheid voelt aangetast. In 84% van onze stalking onderzoeken zijn stalkers mannen. De laatste jaren komt uiteraard ook cyberstalking erg op, het lastigvallen van personen via internet.

Stalking verstoort het leven van het slachtoffer, soms voor maanden of zelfs jaren.

Wat zijn voorbeelden van stalking?

In Nederland is stalking vaak het gevolg van een beëindigde relatie of juist als je een relatie wilt afdwingen, dit word ook wel Love Obsession Stalking genoemd.

Voorbeelden van Stalking gedrag zijn:

Wat zijn de risico’s van stalking?

De meeste weten dit niet maar Stalking is pas sinds nog niet zo heel lang geleden strafbaar en pas de laatste jaren een aandachtspunten bij verschillende politiebureau’s. De risico’s van gestalkt worden, variëren per geval. Sommige slachtoffers hebben moeite met nieuwe relaties aangaan, mensen vertrouwen, vele spanningen of depressie, onveilig gevoel en soms is er zelfs risico op geweld.

Ik wordt gestalkt, waar vind ik hulp?

Wij kunnen u bijstaan om de dader te achterhalen, hiervoor hebben we een gedegen stappenplan om de dader te achterhalen, het bewijs te verzamelen en het stalking gedrag te stoppen.

Wat kost een onderzoek naar stalking

De kosten van een dergelijk onderzoek zijn per geval verschillend. Bewijzen kunnen namelijk alleen worden geleverd na observaties en dat kost nu eenmaal manuren. Over het algemeen is er altijd wel een patroon van te voren in te schatten waarop wij de meeste kans van slagen hebben. Dit wordt samen in overleg met u bekeken voordat wij gaan observeren.

Wanneer is iets nu stalking?

Om dit te specificeren verwijzen wij u naar art 285b van het Wetboek van Strafrecht. Dat zegt hierover het volgende: Iemand die stalking pleegt, is:

Hij, die wederrechtelijk stelselmatig opzettelijk inbreuk maakt op eens anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen wordt, als schuldig aan belaging, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 3 jaren of een geldboete van de vierde categorie.