Chantage en afpersing
Home Prive detective

Chantage en afpersing

Hulp bij chantage en afpersing

In het geval van chantage is snel handelen noodzakelijk om escalatie van het probleem verder te voorkomen. Chantage en ook afpersing zijn daarom gevoelige onderwerpen die uiteraard grote discretie vragen.

Wie er aan toegeeft, komt op een lijdensweg terecht die slechts op een paar manieren kan eindigen:

Geef nooit en te nimmer toe aan chantage, betaal nooit en schakel professionele hulp in.

We kunnen u helpen de chantage te stoppen

Wij zijn in staat, door middel van een unieke werkwijze, de chantage of afpersing binnen een zeer kort tijdsbestek, vaak al binnen een maand, volledig te stoppen.

Elke zaak is uiteraard uniek in zijn soort, meestal helpen wij onze klanten door middel van:

Wanneer is iets nu chantage?

Artikel 317 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens”.

Artikel 318 Wetboek van Strafrecht

Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door bedreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van een geheim iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens met geldswaarde in het handelsverkeer, wordt als schuldig aan afdreiging.

Artikel 216 Wetboek van Strafrecht

Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft