Partners van Strongwood

Wij hechten veel waarde aan samenwerking. Niet alleen met advocaten, ook met collega bureaus. Tenslotte doen we allemaal ons best om onze branche professioneel te vertegenwoordigen en elkaar te ondersteunen. Althans dit is wel altijd de doelstelling geweest van met name Strongwood grondlegger Nico van den Dries.

Onderstaand een aantal van onze partners waar we zeer nauw mee samenwerken.

Infinite Risks

2020-logo-INFINITE-stw

Security partner

MAEZ consultancy

2020-logosmall-maez-stw

Licentiehouder / onderzoek

Global Security Training

2020-logo-gst-stw

Opleidingen partner

GISA

GISA

Intelligence partner

Stichting cWAT

Stichting cWAT

NGO partner

Help Wanted

Help Wanted

NGO partner

Wil je ook partner worden en met ons de commitment aangaan? Dan vragen we om kort onderstaand door te lezen en aan te vinken wat van toepassing is:


 • Samenwerking en commitment met Bijzondere Wetten Amsterdam

  Al geruime tijd hebben we zeer goed contact met bijzondere wetten Amsterdam (BWa). Zo goed zelfs dat er een samenwerking is om meer transparantie en informatie te geven aan BWa over onze branche en werkwijzen. Ook zullen we samen met BWa werken om zaken als werkbaarheid, communicatie met Politie en naleven van regelgevingen meer duidelijk te maken aan recherchebureaus in met name Amsterdam.

  Bovenstaande houdt in dat iedereen die met ons samenwerkt zich commit aan onze werkwijze met name richting de Politie. Op deze manier houden we de branche schoon van 'cowboys'. Uiteraard geven we aan bij BWa dat de commitment met jullie bureau er is.

 • OBSO1 een kwaliteitseis

  Natuurlijk heeft dit onderdeel ook te maken met bovenstaande BWa verbeteringen want we willen een kwaliteit neerzetten. BWa gaat actief stimuleren om iedere particuliere rechercheur in de regio Amsterdam middels een 'werkinstructie' aan minimale eisen te laten voldoen. De observatieopleiding OBSO1 wordt hierin als advies meegegeven, zodat iedereen op dezelfde verantwoorde wijze werkt.

  Om bovenstaande te bewerkstelligen voeren wij deze eis al een paar jaar: iedereen die voor ons werkt dient minimaal een OBSO1 diploma te hebben als je wordt ingezet als observant.

  We willen deze kwaliteit ook doorvoeren naar onze partners wat inhoudt dat het natuurlijk geen verplichting kan zijn maar meer als commitment dat ook jullie enkel mensen in de toekomst gaan inzetten die hieraan voldoen.

  Waarom? Omdat iedereen dezelfde taal spreekt en kan observeren op hoog niveau, je onderling van elkaars diensten gebruik kan maken en dus altijd mensen ter beschikking hebt die kwaliteit leveren. Met iedereen bedoelen we ook iedereen, dit is niet iets wat wij commercieel leveren aan jullie maar iedere ZZP'er of bureau kan gewoon rechtstreeks ook voor jou aan de slag.


  De bureaus die de commitment of zelfs het instellen van de verplichting aangaan kunnen ook als dusdanig worden vermeld bij de OBSO1 met logo en link naar de website (dit kan je gewoon aan ons doorsturen per email).