Partners van Strongwood

Als het gaat om de partners van Strongwood, hechten wij veel waarde aan samenwerking. Niet alleen met advocaten, ook met collega bureaus. Tenslotte doen we allemaal ons best om onze branche professioneel te vertegenwoordigen en elkaar te ondersteunen. Althans dit is wel altijd de doelstelling geweest van met name Strongwood grondlegger Nico van den Dries.

Onderstaand een aantal partners van Strongwood waar we zeer nauw mee samenwerken.

Infinite Risks

Logo-Infinite-Risks-2-612x138-1.png

Security partner

MAEZ consultancy

Maez-consultancy

Licentiehouder / onderzoek

Global Security Training

gst-logo-582x171-1.png

Opleidingen partner

GISA

GISA

Intelligence partner

Stichting cWAT

Stichting cWAT

NGO partner

Help Wanted

Help Wanted

NGO partner

Wil je ook partner worden en met ons de commitment aangaan? Dan vragen we om kort onderstaand door te lezen en aan te vinken wat van toepassing is: