Digitaal onderzoek

Wij helpen bij elk cybercrime onderzoek

“Cyber security is not an IT issue, it is a boardroom issue”. Een quote van de Britse privacytoezichthouder ICO in zijn persbericht over de oplegging van een recordboete aan een telecomaanbieder. Waarheid als een koe! Anno nu leven we in een digitaal tijdperk, de gevolgen die cybercrime kunnen veroorzaken zijn dan ook niet te overzien.

Ook op het gebied van cybercrime is Strongwood de partij om te adviseren over beveiliging, het oplossen van cybergerelateerde issues en het doen van onderzoek.

Wat kunnen we betekenen bij cybercrime onderzoek?

Strongwood biedt bedrijven professionele expertise op het gebied van digitaal onderzoek die nodig zijn om conflicten op te lossen door middel van waarheidsvinding en kritische analyse. Onze experts helpen met intern onderzoek op cybergebied. Diverse problemen op cybergebied kunnen ernstige risico’s vormen voor bedrijven en hun belanghebbenden. Denk hierbij aan het schaden van de reputatie, het verstoren van bedrijfsactiviteiten en het blootstellen van informatie aan potentiële criminelen.

De onderzoeksdiensten en expertise van Strongwood hebben al veel klanten geholpen door onderzoeken snel, discreet en met minimale onderbreking van bedrijfsactiviteiten uit te voeren. 
Onze vakkennis bestaat onder andere uit:

  •  Cybercrime onderzoek
  •  Red-team testing
  •  Deskundig crisis management
  •  IP traceringen
  •  Mobiele telefoon locatie traceringen
  •  Digitale voertuig monitoring

Strongwood beschikt over de wereldwijde expertise en middelen die nodig zijn om activiteit op het gebied van cybercriminaliteit te onderzoeken. We maken gebruik van een hele reeks onderzoeksstrategieën om bijvoorbeeld systeemkwetsbaarheden, inbraken en data exfiltrations te identificeren.

Onderzoek en advisering bij cybercrime onderzoek

Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een datalek, zullen onze specialisten helpen de oorzaak van de inbraak te achterhalen. Echter zien wij in dat hiermee het probleem niet volledig verholpen is. Strongwood gaat daarom net een stapje verder.

Strongwood biedt een uitgebreide reeks onderzoeksmiddelen voor een effectief onderzoek naar cybercriminaliteit. Dit gaat van het verzamelen en analyseren van gegevens tot het uitvoeren van fraude- en interne bedrijfsonderzoeken. Om het gewenste onderzoeksresultaat te behalen combineren we computer forensische expertise met traditionele onderzoeksmethoden, zoals bijvoorbeeld interviews en observaties om het gedrag van personen te herleiden die mogelijk toegang hebben (gehad) tot beschermde of gevoelige bedrijfsinformatie.

Vervolgens zal de betrokkene op professionele wijze geconfronteerd worden met de bevindingen. Uiteraard gebeurt dit niet zonder overleg met de opdrachtgever.

Wanneer het onderzoek volledig is afgerond, ontvang je een helder rapport met daarin alle bevindingen. Deze rapportage is bruikbaar in een eventuele juridische procedure daar het onderzoek op forensisch verantwoorde wijze is uitgevoerd. De rechter kan het verkregen bewijsmateriaal toetsen en meenemen in de uitspraak.

Daarnaast zal geëvalueerd worden hoe het systeem het beste beschermd kan worden tegen toekomstige aanvallen. Wij verzamelen en onderzoeken fysiek- en digitaal bewijsmateriaal om belangrijke informatie over een incident te achterhalen. Zo kan bepaald worden hoe een incident heeft kunnen plaatsvinden en daarmee herhaling in de toekomst voorkomen worden.

Ondersteuning bij rechtszaken

Of het nu gaat om het beantwoorden van een (forensische) onderzoeksvraag of een informatiebeveiligingsincident, de forensisch specialisten van Strongwood hebben uitgebreide ervaring in het leveren van ondersteuning in juridische processen.

Met behulp van het digitaal onderzoek kunnen we, afhankelijk van de specifieke behoefte, verklaringen, beëdigde verklaringen en proces-verbaal van onderzoek maken die nodig zijn om de zaak te ondersteunen. Alle verzamelde informatie en de belangrijkste bevindingen van het onderzoek worden hierin opgenomen.

We kunnen ook dienen als getuige-deskundige over bijna elk onderwerp met betrekking tot digitale informatie.

Kan jouw bedrijf hulp gebruiken?

Onze specialisten op het gebied van cybercrime onderzoek staan 24/7 voor je klaar. Je kan te allen tijde contact met ons opnemen voor vrijblijvend advies. Denk je dat jouw bedrijf een onderzoek of advies kan gebruiken, dan zullen wij snel een gedegen plan van aanpak maken zodat er spoedig een discreet onderzoek gestart of advies uitgebracht kan worden.