POB Quality uitgelegd

pob-q-strongwood

POB Quality uitgelegd

POB QUALITY! Een maatstaaf die Strongwood al jaren hanteert.

Strongwood is al jarenlang wereldwijd actief. Door onze ervaring die we sinds 1997 hebben opgedaan zijn we van mening dat naast bovenstaande kwaliteitsnorm eigenlijk meer nodig is om kwaliteit na te streven. Daarom is er voor samenwerking, inhuur en ons eigen personeel een zogenoemde POB Quality in het leven geroepen. Een ieder die bij ons is aangesloten in een samenwerkingsverband of voor, bij of met ons werkt heeft een bepaald niveau en dat drukken we uit middels een bijbehorend logo, badge… hoe je het noemen wilt.

De huidige regelgeving

In de Nederlandse wetgeving is een vergunning van het Ministerie van Justitie en veiligheid, het zogenoemde POB nummer, verplicht voor elk recherchebureau. Elke particuliere rechercheur moet in het bezit zijn van een diploma (Particulier Onderzoeker) en bovendien toestemming hebben van Bijzondere Wetten van politie om de werkzaamheden uit te voeren (gele pas).

Daarnaast dient iedereen zich te houden aan de regels in de Wet Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (WPBR), de gedragscode particulier onderzoeker GCPO en de AVG. Ook is het mogelijk om lid te worden van de Nederlandse Veiligheidsbranche en kan het keurmerk Particulier onderzoeksbureau worden aangevraagd.

Maar geeft dat iets weer over de kwaliteit en betrouwbaarheid van een recherchebureau of privédetective?

Laten we het gewoon zo simpel mogelijk proberen uit te leggen:

Ikke KanAlles (uiteraard een fictieve naam) is een fantastische vrouw met een goede carrière in de media. Komt op haar pad een privédetective tegen en denkt dat wil ik ook! Ze bijt zich vast in de studie voor Particulier Onderzoeker, een studie op MBO2 niveau en binnen drie maanden heeft ze haar welverdiende diploma op zak. Ze doet direct de aanvraag bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid om een POB nummer aan te vragen. Het ministerie beoordeelt de aanvraag, stuurt een factuur van +/- 600 euro, vraagt de Politie of Ikke KanAlles een strafblad heeft in de laatste vijf jaar en beoordeelt dat ze POB2019 als vergunningsnummer toegewezen krijgt. Direct erna vraagt Ikke KanAlles haar status als Particulier Onderzoeker aan om voor haar bureau te gaan werken, de Politie beoordeelt wederom haar strafblad situatie, doet een kundig intakegesprek en beoordeelt dat een Gele Pas wordt verstrekt. Zo, nu is Ikke KanAlles een officieel recherchebureau en mag de werkzaamheden uitvoeren. Door haar opleiding weet ze uiteraard de regels van de WPBR, GCPO en de AVG en door haar vergunningaanvraag heeft ze een Klachtenregeling en Algemene voorwaarden voor haar bedrijfje.

Om haar bedrijf dat net bestaat wat meer ‘jus’ te geven sluit ze zich aan bij de Nederlandse veiligheidsbranche, betaalt een contributie van tussen de € 551 en € 1.112 per jaar, laat een CI audit doen (die slechts een dag duurt) voor € 1.250 (inclusief contributie) en ontvangt vrij snel een keurmerk particulier onderzoeksbureau, wat niets anders zegt dan dat je een financieel ‘gezond’ bureau hebt en voldoet aan de regels hierboven gesteld.

Ikke KanAlles is dan nu een volwaardig particulier onderzoeker en kan uw zaak uitstekend en kundig uitzoeken, rapporteren en zorg dragen voor het oplossen van uw probleem. Toch?

Heeft Ikke KanAlles dan nu ook privileges die anders zijn dan een burger?

Nee, en misschien ook wel terecht als je bovenstaande leest! Aantoonbaar doet de branchevereniging niet voldoende voor onze branche om een dusdanige kwaliteit neer te zetten dat het ook bepaalde privileges geeft. Al jaren hebben we geen toegang tot bepaalde gegevens, wat eigenlijk wel zo zou moeten zijn, denk aan kentekengegevens of een check of de klant of verdachte waar je onderzoek naar doet wel of geen strafblad heeft. Om maar niet te praten over of je weet en in staat bent om na jouw onderzoek de Politie op de juiste wijze te voorzien van de bewijzen in een bepaalde zaak. Al jaren stoort Bijzondere Wetten van de Politie zich aan recherchebureau’s, en personen die er werkzaam zijn, omdat er geen kennis is van hoe adequaat te communiceren en transparantie te geven die eigenlijk al jaren zoek is.

De minimale Strongwood eis

Waarom hanteert Strongwood deze nog redelijk onbekende eis?

Omdat simpelweg ervaring en kennis belangrijk is om een klant echt te kunnen helpen! We willen en zorgen ervoor dat iedereen dezelfde taal spreekt, kan observeren op hoog niveau, men onderling van elkaars diensten gebruik kan maken en weet dat er kwaliteit en kennis achter zit. Maar ook andere partijen, zoals de opdrachtgever maar ook Politie en Media enigszins het vertrouwen geven dat de kennis en kunde ook daadwerkelijk in huis is.

Zo wordt door ons bijvoorbeeld overleg gevoerd met Bijzondere Wetten Amsterdam om de kwaliteit te verhogen, de communicatie onderling te verbeteren, werkinstructies te maken betreffende de communicatie met Bijzondere Wetten en andere onderdelen. Iets dat er eigenlijk gewoon nog niet voldoende is.

De minimale eis om een samenwerking aan te gaan met ons recherchebureau, werkzaam te zijn als particulier onderzoeker of als ZZP’er ingehuurd te worden voor bijvoorbeeld onderzoek of observaties dient tenminste een OBSO level 1 en een Quality level 1 te hebben. Lees een logo/badge met enkel het eerst vak met een O en een 1 en een Q level 1.

Uitleg van de badge indeling

Het logo/badge heeft verschillende elementen, het voorbeeld hiernaast, overigens dat van Strongwood zelf, geeft bijvoorbeeld een volledig gevulde badge weer.

De huidige onderdelen zijn;keur-full

  • OBSO level 1, 2, L
  • Politie kundig
  • Media specialist
  • Quality level 1, 2, 3, 4.

Uitleg verschillende logo/badge elementen

Het logo/badge heeft in totaal vier vakken die wel of niet gevuld zijn met een aanduiding.
De betreffende onderdelen staan hieronder in korte bewoording uitgelegd.

De OBSO1 is een aanvullende opleiding naast de standaard wettelijke verplichting van het PO diploma. Deze opleiding is zwaar, duurt 6 dagen en betreft extern (je bent dus 6 dagen weg). Veel recherche- en securitybedrijven in binnen- en buitenland stellen deze observatieopleiding als verplicht voordat veldwerk gedaan mag worden.

De overige onderdelen worden gescreend door ons en in sommige gevallen door een derde partij alvorens de kwalificatie wordt aangeduid.

OBSO1 kwalificatie

O 1In het bezit van een PO en OBSO1 diploma (Observatie Basis Opleiding)
O 1 2In het bezit van een PO, OBSO1 en OBSO2 (Buitenland) diploma
O 1 LIn het bezit van een PO, OBSO1 diploma en (assistent) Leraar voor de opleiding OBSO1
O 1 2 LIn het bezit van een PO, OBSO1 en OBSO2 (Buitenland) diploma en (assistent) Leraar voor de opleiding OBSO1

 

Politie kundig

PAantoonbare kennis en ervaring met regels en procedures van de Politie. Bekend met de wijze waarop gecommuniceerd dient te worden met de afdeling Bijzondere Wetten maar ook hoe omgegaan wordt met vertrouwelijke informatie en samenwerkingen met andere diverse eenheden.

 

Media kundig

MErvaring in mediagerelateerde zaken is een vereiste, niet alleen qua regelgeving maar ook diverse werkwijzen in observatie, vervaardigen van de juiste beeldmaterialen, delen van bepaalde informatie ten behoeve van media, communicatie met redacties en externe communicatie met pers.

 

Quality level

Q L 1Level 1 – voldoet aan alle verplichte POB vereisten als vergunning, gedragscode, klachtenprocedure en heeft een standaard aansprakelijkheidsverzekering.
Q L 2Level 2 – voldoet aan Q1 en heeft daarnaast meer dan 10 jaar aantoonbare werkervaring en achtereenvolgens verlengde vergunning.
Q L 3Level 3 – voldoet aan Q2, een positieve audit gehad voor het Keurmerk of het CRKBO. Is in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering ter dekking van zijn werkzaamheden en adviezen voor klanten.
Q L 4Level 4 – voldoet aan Q3 en heeft daarnaast meer dan 25 jaar aantoonbare aantoonbare werkervaring en achtereenvolgens verlengde vergunning.

Deel deze post