5 Tips voor problemen bij stalking zaken

5 Tips voor problemen bij stalking zaken2

5 Tips voor problemen bij stalking zaken

Stalking is een groot probleem in Nederland dat we heel graag willen oplossen. Natuurlijk lossen we samen met Thijs Zeeman al veel zaken op voor het TV programma Zeeman Confronteert en hiervoor voor het programma Gestalkt. Maar we willen graag ook de rest helpen en daarom geven we vast 5 Tips voor problemen bij stalking zaken.

Uit cijfers blijkt dat 1 op de 4 vrouwen en 1 op de 13 mannen wel eens ervaring heeft gehad met een vorm van stalking. Meestal is de stalker iemand die het slachtoffer kent, een kennis, ex-partner, familielid, collega of vriend. Het probleem is dat stalking onvoorspelbaar en gevaarlijk is. Het is gebleken dat elke situatie verschillend is en daardoor is moeilijk te zeggen wat je moet doen.

Toegeven aan stalking is nooit (maar dan ook nooit) de beste optie! Wanneer je toegeeft  zal dat altijd blijven doorgaan, ook zelf (laten) reageren gaat de dader alleen maar verder frustreren en beperkt de strafbaarheid.

De volgende eenvoudige tips en opties helpen hoe met stalking om te gaan en er misschien vanaf komen zonder enige verdere schade aan jezelf, je familie, collega’s en/of bedrijf.

Tip 1. Verzamel zo veel mogelijk bewijs

Het meest belangrijke bij stalking zaken: het bewijs. Leg elke actie, maar dan ook echt elke actie, vast met een videocamera en schrijf alles in een ‘logboek’ (schrift). Vergeet niets, hoe klein de actie ook lijkt. Registreer werkelijk elk klein detail met datum en tijdstip. Neem (telefoon)gesprekken op, maak duidelijke screenshots van berichten. Vraag gerust je omgeving als getuige zaken op papier te zetten ter ondersteuning.

Tip 2. Wees duidelijk tegen je directe omgeving over wat er speelt

Er is werkelijk niets om je voor te schamen. Breng buren, vrienden, familieleden en goede collega’s op de hoogte. Vraag of ze een oogje in het zeil houden zodat ook zij bewijs kunnen vastleggen. Breng ze echter enkel op de hoogte van het algemene probleem – stalking – en zorg dat verdere details niet bekend worden; een stalker zit namelijk vaak dichtbij in de buurt van deze groep mensen.

Tip 3. Neem contact op met een professional

Een specialist zoals Strongwood weet hoe dit soort zaken lopen, hoe een stalker te werk gaat en wat de beste opties zijn om de dader te ontmaskeren en te stoppen.

Een specialist kan samen met jou zorgen voor:

  • Het analyseren van de stalking, dreiging en mogelijkheden
  • Het verzorgen van een gedegen plan van aanpak
  • Het achterhalen en confronteren van de dader
  • Het adequaat verzamelen van bewijsmateriaal
  • Het doen of begeleiden bij aangifte en/of juridische procedures

Houd er rekening mee dat de politie pas wat kan doen als er ook echt aanleiding naar is of wanneer een strafbaar feit is gepleegd.

Tip 4. Neem contact op met de politie

Uiteraard is dit een manier om de stalking tegen te gaan en de stalker te laten boeten voor zijn / haar daden. Het nadeel is wel dat er weinig aandacht is voor dit soort zaken bij de politie en dat er pas echt wat gedaan kan worden als er iets echt strafbaars is gebeurd (zoals vernieling). Wanneer je contact opneemt met de politie en de zaak voor hun serieus genoeg is (er dient dus duidelijk sprake te zijn van een strafbaar feit) dan zal er een onderzoek volgen om de dader(s) te vinden en te vervolgen.

Tip 5. Ga vooral goed om met de stalker

Omgaan met een stalker? Dat klinkt raar, maar is zeker iets om even bij stil te staan. Negeren van stalking heeft geen zin, de stalker gaat er dan van uit dat je het niet erg vindt of dat je bang bent. Het actief bestrijden van de stalking vraagt vaak veel tijd en energie. Stalkers geven niet snel toe en proberen de schuld vaak op hun slachtoffers af te schuiven.

Kortom: is de stalker bekend, stel deze exact op de hoogte van wat je wilt en vooral van wat je niet wilt. Wees heel duidelijk en consequent naar de stalker: nee is nee!

Verder is het belangrijk om nooit in te gaan op voorstellen of eisen van de stalker. Een stalker komt zijn woord namelijk nagenoeg nooit na. Ga er niet van uit dat de stalker zal veranderen: stalkers veranderen niet. Ga nooit een gesprek aan met de stalker, ook niet per sms, email of app!

Raadpleeg een specialist om te helpen en doe het niet zelf.

Wordt je heftig gestalkt? Of weet je niet of je de stalking serieus moet nemen? Neem dan iemand in vertrouwen. Bel ons of kijk eens bij onderstaande links.

Heb je vragen of specifiek advies nodig? Aarzel dan niet en bel ons gerust

Overige links:
Slachtoffer hulp bij stalking
Hulp bij Stalking om de dader te vinden via een goed doel
Onze service: Onderzoek naar stalking

Deel deze post