Ziekteverzuim onderzoek

Onrechtmatige ziekteverzuim

Voordat je start met een ziekteverzuim onderzoek. Een zieke werknemer is ontzettend vervelend. Dit zou de onderneming namelijk handenvol met geld kunnen kosten. Naast dat de zieke werknemer doorbetaald moet worden zit je mogelijk met:

  • Extra kosten voor een vervanger
  • Informatie verzamelen
  • Een mogelijke daling van de productiviteit
  • Verhoogde druk op collega’s
  • En nog veel meer

Wanneer het vermoeden bestaat dat het onrechtmatig ziekteverzuim betreft kan dit de druk nog eens extra verhogen. Dit is onacceptabel voor jou als ondernemer, maar ook voor de collega’s. De afdeling bedrijfsrecherche van Strongwood heeft veel ervaring in het doen van ziekteverzuim onderzoek.

Heb je het vermoeden dat de medewerker niet ‘echt’ ziek is?

Heb je een vermoeden dat de werknemer niet echt ziek is. Krijg je bijvoorbeeld geluiden van derden of een eerdere ervaring in het arbeidsverleden? Alleen al om die twijfel weg te nemen, zodat er geen extra druk of verziekte werksfeer ontstaat, is het laten doen van een ziekteverzuim onderzoek de moeite waard. In veel gevallen blijkt er een kern van waarheid te zitten in de vermoedens die spelen. Veel onderzoeken die door ons zijn gedaan hadden als uitkomst dat een zieke medewerker. Erger nog die tijdens het ziekteverzuim zelfs ergens anders werkzaamheden verrichtte om op deze manier extra geld te verdienen.

Laat je onderneming, maar ook collega’s niet het slachtoffer zijn en stel een ziekteverzuim onderzoek in.

In tegenstelling tot vele Arbodiensten handelen wij praktisch en direct. Wij richten ons enkel op feitelijke omstandigheden. Door middel van onder andere observaties bekijken we of de werknemer echt ziek is. Of dat deze niet zomaar lijkt te genieten van zijn ‘vrije tijd’ of zelfs andere werkzaamheden aan het verrichten is. Uiteraard kan het ook zo zijn dat de werknemer weldegelijk ziek is en er helemaal geen vorm van ziekteverzuim fraude wordt gezien. Dan heeft het onderzoek in ieder geval die twijfel weg kunnen nemen en zal wat dat betreft de rust op de werkvloer terugkeren

Helaas is in de praktijk vaak gebleken dat de zieke medewerker, waarbij het vermoeden van fraude bestaat, daadwerkelijk aan de slag is bij een concurrent, aan het klussen is of bezig is met de opstart van een eigen bedrijf. Dit laatste zou natuurlijk ook nog kunnen leiden tot het verlies van klanten doordat de medewerker bijvoorbeeld eenzelfde dienst voor een lagere prijs aanbiedt.

Hoe doen wij een ziekteverzuim onderzoek?

Als eerste zal door ons om een vast contactpersoon worden gevraagd binnen uw bedrijf. Over het algemeen is dit iemand van HR of de directie. Daarna vragen we natuurlijk om de nodige gegevens over deze zieke medewerker. Door ons zal een korte check worden gedaan of u als bedrijf een gerechtvaardigd belang heeft om een onderzoek in te stellen en natuurlijk of een onderzoek haalbaar is.

Over het algemeen, maar elke zaak is natuurlijk verschillend, stellen we een gedegen observatieplan op om uw zieke medewerker te observeren. Over het algemeen betreft dit ongeveer 1 of 2 weken observatie. Waarom dat is? Er is pas sprake van onomstotelijk bewijs als er minimaal drie constateringen op drie afzonderlijke dagen wordt vastgesteld. Wij hebben ervaring sinds 1997 in dit soort zaken en geloof ons, dit is absoluut nodig om een sterk bewijs tegen ziekteverzuim fraude te hebben en voor uw bedrijf over te kunnen gaan op een geldig ontslag op staande voet.

Na het vaststellen van het onrechtmatig ziekteverzuim zal door ons een gesprek worden ingepland met de bewuste medewerker in het kader van de verplichte wederhoor. De medewerker wordt dan ook geconfronteerd met zijn handelingen en mag daar natuurlijk een reactie op geven. Dit gesprek resulteert negen van de tien keer in een op staande voet ontslag of een ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst. Uiteraard verschilt de aanpak per bedrijf en per ziekteverzuim geval.

Heb jij een vermoeden van een dergelijke ziekteverzuim fraude?

Neem contact met ons op zodat onze rechercheur je direct kan adviseren. Daarnaast zal er spoedig een plan van aanpak gemaakt worden zodat het onderzoek snel van start kan gaan. Uiteraard is Strongwood ook bereikbaar buiten kantooruren.

Wist u dat de onderzoekskosten op de medewerker te verhalen zijn? Dit kan natuurlijk van pas komen als u een eindafrekening moet maken.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 085-8883311

Waarom kiezen voor Strongwood Privédetective?

Strongwood sinds 1997

Officiele vergunning onder POB809

Gescreend door de Nationale Politie

Specialisten in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk bewijs voor in rechtbank

24 uur per dag bereikbaar

Wereldwijd inzetbaar

Bekend van Televisie