Ziekteverzuim onderzoek

Onrechtmatige ziekteverzuim

Een zieke werknemer is ontzettend vervelend. Dit zou de onderneming namelijk handenvol met geld kunnen kosten. Naast dat de zieke werknemer doorbetaald moet worden zit je mogelijk met extra kosten voor een vervanger, een mogelijke daling van de productiviteit, verhoogde druk op collega’s enzovoorts. Wanneer het vermoeden bestaat dat het onrechtmatig ziekteverzuim betreft kan dit de druk nog eens extra verhogen. Dit is onacceptabel voor jou als ondernemer, maar ook voor de collega’s. De afdeling bedrijfsrecherche van Strongwood heeft veel ervaring in het doen van onderzoek naar onrechtmatig ziekteverzuim.

Heb je het vermoeden dat de medewerker niet ‘echt’ ziek is?

Heb je een vermoeden dat de werknemer niet echt ziek is, bijvoorbeeld door geluiden van derden of een ervaring in het arbeidsverleden? Alleen al om die twijfel weg te nemen, zodat er geen extra druk of verziekte werksfeer ontstaat, is het laten doen van een ziekteverzuim onderzoek de moeite waard. In veel gevallen blijkt er een kern van waarheid te zitten in de vermoedens die spelen. Veel onderzoeken die door ons zijn gedaan hadden als uitkomst dat een zieke medewerker tijdens zijn ziekteverzuim zelfs ergens anders werkzaamheden verrichtte om op deze manier extra geld te verdienen.

Laat je onderneming, maar ook collega’s niet het slachtoffer zijn en stel een ziekteverzuim onderzoek in.

In tegenstelling tot vele Arbodiensten handelen wij praktisch en direct. Wij richten ons enkel op feitelijke omstandigheden. Door middel van onder andere observaties bekijken we of de werknemer echt ziek is en niet zomaar lijkt te genieten van zijn ‘vrije tijd’ of zelfs andere werkzaamheden aan het verrichten is. Uiteraard kan het ook zo zijn dat de werknemer weldegelijk ziek is en er helemaal geen vorm van ziekteverzuim fraude wordt gezien. Dan heeft het onderzoek in ieder geval die twijfel weg kunnen nemen en zal wat dat betreft de rust op de werkvloer terugkeren

Helaas is in de praktijk vaak gebleken dat de zieke medewerker waarbij het vermoeden van fraude bestaat, daadwerkelijk aan de slag is bij een concurrent, aan het klussen is of bezig is met de opstart van een eigen bedrijf. Dit laatste zou natuurlijk ook nog kunnen leiden tot het verlies van klanten doordat de medewerker bijvoorbeeld eenzelfde dienst voor een lagere prijs aanbiedt.

Wat doen we voor onderzoek?

Na het vaststellen van het onrechtmatig ziekteverzuim, door middel van onder andere observaties, wordt door ons een rechtsgeldige rapportage geleverd en uiteraard deskundig strategisch en juridisch advies gegeven. Bij de meeste van onze klanten doen wij ook het confronterend gesprek met de medewerker, of zullen we de klant hierin bijstaan. Dit gesprek resulteert negen van de tien keer in een ontslag op basis van een vaststellingsovereenkomst.

De vervolgstappen kunnen bijvoorbeeld zijn:

  1. Een confronterend gesprek met de medewerker
  2. Ontslag (op staande voet of ontslag met een vaststellingsovereenkomst)
  3. Begeleidend ontslag via de rechter.

Uiteraard verschilt de aanpak per geval.

Heb jij een vermoeden?

Neem contact met ons op zodat onze rechercheur je direct kan adviseren. Daarnaast zal er spoedig een plan van aanpak gemaakt worden zodat het onderzoek snel van start kan gaan. Uiteraard is Strongwood ook bereikbaar buiten kantooruren.

Heb je hulp of advies nodig?

Bel ons gerust op 020-3690030