Woonfraude onderzoek

Woonfraude onderzoek

Woonfraude is een niet te onderschatten probleem. Maar wat is woonfraude dan precies? Het wordt gedefinieerd als:

“alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning”.

Het optreden tegen woonfraude staat nog altijd hoog op de agenda. Over het algemeen zie je dat de huurder van een woning zonder toestemming iemand anders in de woning laat wonen (betaald of niet betaald). U kunt hierbij denken aan ingebruikneming of onderverhuur voor langere tijd aan anderen, maar ook bijvoorbeeld verhuur via airbnb. Ook komen er veel zaken voor waarbij de woning gewoonweg niet wordt gebruikt omdat de hoofdhuurder elders woont. • Een woning lange tijd leeg staat en de huurder dus geen hoofdverblijf in de woning houdt.

De ervaring leert dat woonfraude ook vaak gepaard gaat met illegale activiteiten en/of overlast en onveiligheid voor omwonenden.

Wat kan woonfraude in jouw wijk betekenen?

In de meeste gevallen heeft woonfraude een negatieve invloed op de leefbaarheid van de wijk en zelf in uitzonderlijke gevallen op de waarde van de woning. We kunnen uit ervaring vertellen dat illegale onderhuur vaak gepaard gaat met lawaaioverlast, een overschot aan huisvuil en burenruzies om zo maar wat te noemen. Dit kan zorgen voor een onprettige sfeer in de wijk en een onveilig gevoel voor buurtbewoners.

Buurtbewoners weten vaak dat er sprake is van woonfraude maar niemand durft het vaak te melden of een dergelijke melding wordt simpelweg genegeerd. In elk geval is het dan een zaak om serieus te nemen en aan te pakken!

Wat zijn de gevolgen van woonfraude?

Onrechtmatig gebruik van de woning gaat vaak gepaard met illegale praktijken. Denk hierbij gerust aan zaken als wietteelt, prostitutie en (drugs)handel. Dit heeft niet alleen voor omwonenden maar ook voor de verhuurder of pandeigenaar alle gevolgen van dien. De wijk kan enorme imagoschade oplopen, maar ook het imago van de verhuurder/pandeigenaar kan enorm geschaad worden wanneer er geen actie wordt ondernomen.

Een woonfraude onderzoek is in veel gevallen niet alleen wenselijk, ook noodzakelijk. Het kan ook zeker gevolgen hebben voor uw huurder, een bestuurlijke boete kan zelfs worden opgelegd door een gemeente, zoals in Amsterdam het geval is.

Hoe voeren we een woonfraude onderzoek uit?

Natuurlijk is elke woonfraude onderzoek zaak verschillend, maar vaak wordt door middel van observaties onrechtmatigheden rond een bepaald adres vastgesteld. Indien nodig wordt dit, na overleg met de opdrachtgever, aangevuld met een gericht buurtonderzoek. Deze observaties zijn van groot belang om de uiteindelijke strategie voor het volledige onderzoek in te schatten en uiteindelijk te bepalen.

Tijdens het onderzoek wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de bevindingen en vorderingen in het onderzoek. Over de vervolgstappen wordt continu overleg gepleegd met de opdrachtgever.

Wanneer een onderzoek is voltooid vindt er indien gewenst een confrontatie-interview plaats met de onderzochte. Strongwood kan hierin bijstaan, uiteraard kan hierin ook volledig ontzorgt worden en zal Strongwood het interview afnemen.

Strongwood zal van het volledige onderzoek een gedetailleerd rapport met bewijsmateriaal maken. Met deze rapportage kunnen juridische stappen ondernoemen worden; onze rapporten hebben voor de rechtbank de status van ‘objectieve getuigenverklaring’.

Natuurlijk kan het zijn dat u toekomstige huurders vooraf wilt screenen? Ook dit is eenmalig of periodiek door ons uit te voeren. Hiervoor heeft onze digitale onderzoeksafdeling diverse toegang tot landelijke database met woonfraude informatie. Op deze manier houdt u namelijk altijd de vinger aan de pols en is grote schade te voorkomen.

Heb jij een vermoeden van woonfraude?

Neem contact met ons op zodat onze rechercheur je direct kan adviseren. Daarnaast zal er spoedig een plan van aanpak gemaakt worden zodat het onderzoek snel van start kan gaan. Uiteraard is Strongwood ook bereikbaar buiten kantooruren.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 085-8883311

Waarom kiezen voor Strongwood Privédetective?

Strongwood sinds 1997

Officiele vergunning onder POB809

Gescreend door de Nationale Politie

Specialisten in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk bewijs voor in rechtbank

24 uur per dag bereikbaar

Wereldwijd inzetbaar

Bekend van Televisie