Woonfraude onderzoek

Woonfraude onderzoek

Woonfraude is een niet te onderschatten probleem. Maar wat is woonfraude dan precies? Het wordt gedefinieerd als:

“alle vormen van onrechtmatige bewoning, onrechtmatige doorverhuur en onrechtmatig gebruik van de woning”.

De ervaring leert dat woonfraude vaak gepaard gaat met illegale activiteiten en/of overlast en onveiligheid voor omwonenden. Strongwood kan helpen door middel van een woonfraude onderzoek en begeleiding in de vervolgstappen.

Wat kan woonfraude in jouw wijk betekenen?

In de meeste gevallen heeft woonfraude een negatieve invloed op de leefbaarheid van de wijk. We kunnen uit ervaring vertellen dat illegale onderhuur vaak gepaard gaat met lawaaioverlast, een overschot aan huisvuil en burenruzies om zo maar wat te noemen. Dit kan zorgen voor een onprettige sfeer in de wijk en een onveilig gevoel voor buurtbewoners.

Buurtbewoners weten vaak dat er sprake is van woonfraude. Waar niet iedereen van op de hoogte is, is dat dit een zaak is om serieus te nemen en aan te pakken!

Wat zijn de gevolgen van woonfraude?

Onrechtmatig gebruik van de woning gaat vaak gepaard met illegale praktijken. Denk hierbij gerust aan zaken als wietteelt, prostitutie en (drugs)handel. Dit heeft niet alleen voor omwonenden maar ook voor de verhuurder of pandeigenaar alle gevolgen van dien. De wijk kan enorme imagoschade oplopen, maar ook het imago van de verhuurder/pandeigenaar kan enorm geschaad worden wanneer er geen actie wordt ondernomen.

Een woonfraude onderzoek is in veel gevallen niet alleen wenselijk, ook noodzakelijk.

Wat doen we voor onderzoek?

Door middel van observaties worden onrechtmatigheden rond een bepaald adres vastgesteld. Indien nodig wordt dit, na overleg met de opdrachtgever, aangevuld met een gericht buurtonderzoek.
De omvang en duur van het onderzoek is per zaak verschillend. Veelal ligt dit aan de bevindingen tijdens de observaties.

Tijdens het onderzoek wordt de opdrachtgever op de hoogte gehouden van de bevindingen en vorderingen in het onderzoek. Over de vervolgstappen wordt continu overleg gepleegd met de opdrachtgever.

Wanneer een onderzoek is voltooid vindt er indien gewenst een confrontatie-interview plaats met de onderzochte. Strongwood kan hierin bijstaan, uiteraard kan hierin ook volledig ontzorgt worden en zal Strongwood het interview afnemen.

Strongwood zal van het volledige onderzoek een gedetailleerd rapport met bewijsmateriaal maken. Met deze rapportage kunnen juridische stappen ondernoemen worden; onze rapporten hebben voor de rechtbank de status van ‘objectieve getuigenverklaring’.

Uiteraard zal Strongwood tijdens de juridische stappen, die mogelijk ontruiming als gevolg hebben, kunnen bijstaan en adviseren.

Heb jij een vermoeden van woonfraude?

Neem contact met ons op zodat onze rechercheur je direct kan adviseren. Daarnaast zal er spoedig een plan van aanpak gemaakt worden zodat het onderzoek snel van start kan gaan. Uiteraard is Strongwood ook bereikbaar buiten kantooruren.

Heb je hulp of advies nodig?

Bel ons gerust op 020-3690030