Concurrentiebeding onderzoek

Een concurrentiebeding onderzoek kan echt helpen.

Soms lijkt een concurrentiebeding onderzoek voor u ver weg. Maar zelfs wanneer er een jarenlange prettige samenwerking aan vooraf is gegaan, kan het zijn dat ontbinding van een arbeidsovereenkomst problemen kan opleveren voor je onderneming. Zeker wanneer bepaalde zaken niet goed geregeld zijn. Een groot deel van deze problemen kan je onderscheppen door het opstellen van een concurrentiebeding.

Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst. Deze verbiedt de werknemer om tijdens en gedurende een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst concurrerende werkzaamheden te verrichten. Denk aan  bijvoorbeeld door in dienst te treden bij een concurrent of zelfstandig gelijksoortige diensten te verlenen in een bepaalde regio.

Wat kan het een concurrentiebeding onderzoek voor mij betekenen?

Wanneer een medewerker overstapt naar een concurrent of bijvoorbeeld een eigen onderneming start in dezelfde branche, zou dat jouw bedrijf omzet kunnen kosten.
Wanneer zij daarbij ook nog je klanten / zakelijke relaties benaderen loop je ook nog het risico dat zij met je voormalig werknemer meeverhuizen. Daarom hebben veel ondernemingen een concurrentiebeding opgenomen in hun arbeidsovereenkomst. Vaak hoort daar ook een relatiebeding bij. Door de volgende punten op te nemen in een concurrentiebeding voorkom je het risico op omzetverlies door toedoen van een voormalig werknemer:

  • Omschrijf duidelijk de werkzaamheden die de werknemer niet mag verrichten na ontbinding van de arbeidsovereenkomst.
  • Vermeld de periode waarin de werknemer de werkzaamheden niet mag uitvoeren. Zorg er voor dat deze periode binnen proporties is. Een te lange periode zal door de rechter zeker afgekeurd worden wanneer het zou komen tot een rechtszaak.
  • De geografische beperking die de werknemer wordt opgelegd om zijn werkzaamheden uit te voeren. Ook hierbij moet rekening gehouden worden met de proportionaliteit. Een wereldwijd verbod zal door de rechter altijd afgekeurd worden.

In het concurrentiebeding kan ook een boetebeding opgenomen worden. Maar let op: bij overtreding van het concurrentiebeding kan als werkgever niet èn de boete èn de daadwerkelijk geleden schade gevorderd worden! De kantonrechter Amsterdam heeft geoordeeld dat een werkgever wel in het beding mag opnemen dat hij schade zal vorderen, voor zover deze schade meer bedraagt dan het boetebedrag.

Ik vermoed dat mijn ex-medewerker het concurrentiebeding heeft overtreden

Wanneer het vermoeden ontstaat dat een ex-werknemer het concurrentiebeding heeft overtreden zal je als ondernemer stappen willen ondernemen. Dit kan zijn tegen de ex-werknemer, maar ook tegen het concurrerende bedrijf. Uiteraard moet dan wel bewezen worden dat het concurrentie- en/of relatiebeding is overtreden.

Soms is dat eenvoudig, bijvoorbeeld door een tip van een relatie of werknemer, of omdat de werknemer zich niet bewust is van de overtreding.

Wanneer de ex-medewerker opzettelijk handelt in strijd met het concurrentie- en/of relatiebeding, is het vaak complexer om de overtreding aan te tonen. Dit omdat de ex-medewerker vaak bedachtzamer te werk zal gaan. De onderzoekers van Strongwood kunnen op zeer discrete wijze een concurrentiebeding onderzoek starten. Wij kijken hoe de vork in de steel zit. Het resultaat is een helder onderzoeksrapport met voldoende bewijsmateriaal.

Hoe ziet een dergelijk concurrentiebeding onderzoek er uit?

Strongwood heeft als bedrijfsrecherche een zeer ruime ervaring met onderzoeken naar concurrentie- en relatiebedingen. Met behulp van onder andere observaties, interviews, deskresearch en forensisch ICT-onderzoek halen onze specialisten de feiten snel en discreet naar boven.

Allereerst starten we met het (digitaal) verzamelen van informatie. Na deze fase zal de ingewonnen informatie geanalyseerd en beoordeeld worden. Wordt er een overtreding geconstateerd, dan kan er een confronterend gesprek gevoerd worden met de ex-werknemer. Uiteraard gebeurt dit nooit zonder overleg met de opdrachtgever.

Vervolgens ontvang je een rapportage van het onderzoek en het verzamelde bewijsmateriaal. Hiermee kunnen juridische stappen ondernomen worden tegen de ex-werknemer en eventueel het concurrerende bedrijf. Uiteraard zullen de specialisten van Strongwood je bijstaan in het gehele proces.

Kan je wel wat hulp gebruiken?

Heb je het vermoeden dat een medewerker een concurrentie beding overtreedt? Laat dan een concurrentiebeding onderzoek uitvoeren! Neem vrijblijvend contact met ons op. Ons team staat zeven dagen per week klaar om te adviseren en een gedegen plan van aanpak te maken zodat ook jij snel en discreet geholpen kan worden.

Heb je hulp of advies nodig?

Chat online of bel ons gerust op 085-8883311

Waarom kiezen voor Strongwood Privédetective?

Strongwood sinds 1997

Officiele vergunning onder POB809

Gescreend door de Nationale Politie

Specialisten in onafhankelijk onderzoek

Onafhankelijk bewijs voor in rechtbank

24 uur per dag bereikbaar

Wereldwijd inzetbaar

Bekend van Televisie