Partneralimentatie onderzoek
Home Prive detective

Partneralimentatie onderzoek

Onderzoek naar partneralimentatie fraude

Ons partneralimentatie onderzoek naar het samenwonen van uw ex bied u een gedegen onderzoek. Een onderzoek met feiten waarmee u uw ex-partner kan confronteren of sterk staat bij een rechter. Het partneralimentatie onderzoek heeft bij ons zelfs een vaste prijs. U weet dus waar u aan toe bent qua kosten.

Sinds 1997 hebben we een succespercentage van ruim 93,4% bij onderzoeken naar het samenwonen van een ex-partner met een nieuwe relatie.

Wat is van belang bij een partneralimentatie onderzoek.

Voor een partneralimentatie onderzoek is het van belang dat er snel actie wordt genomen. Zeker als u vermoedt dat uw ex-partner opnieuw samenwoont of meer werkt dan ze heeft opgegeven. Het is uiteraard zonde dat u nog partneralimentatie betaalt.

Betaal niet onnodige partneralimentatie. Laat een partneralimentatie onderzoek uitvoeren en bewijs uw stelling.

Met ons rechtsgeldig, onafhankelijk en ambtsedig proces-verbaal van onderzoek (rapportage) kunt u namelijk verzoeken om de partneralimentatie te stoppen of verlagen.

De Hoge Raad heeft een aantal duidelijke criteria gesteld wanneer de partneralimentatie verlaagd mag worden (naar nihil). Onze methode van werken en unieke onderzoek formule is hierop gebaseerd, zodat er hoge kans van slagen is. Wij werken officieel met de ‘samenwoon-percentage’ methodiek.

Bij een partneralimentatie onderzoek is met name belangrijk:

Wij doen voor u het partneralimentatie onderzoek. We werken samen met u aan het nodige bewijsmateriaal. Door op deze wijze te werken, staat u veel sterker in uw recht (omdat aan alle aspecten van partneralimentatie conform artikel 1:160 Burgerlijk Wetboek (BW) is voldaan).

Gedegen en rechtsgeldige rapportage

Nadat het partneralimentatie onderzoek is afgerond en wij voldoende bewijsmateriaal hebben verzameld wordt er een deskundig proces-verbaal van onderzoek (rapportage) gemaakt. Deze rapportage is overigens, omdat wij als recherchebureau een vergunning hebben van het Ministerie van Justitie, rechtsgeldig bewijsmateriaal en ambtsedig opgemaakt.

De rapportage wordt aan u geleverd en daarna wordt samen met u, en eventueel uw of onze advocaat, een strategie opgesteld. Wij kunnen bijvoorbeeld via bemiddeling de confrontatie met uw ex-partner aangaan of u gaat direct naar de rechter.

Wij zijn specialist in partneralimentatie onderzoek

Sinds 1997 hebben we heel veel zaken op het gebied van partneralimentatie succesvol afgerond. Gebleken is, dat 93,4% van onze zaken in het verlagen van de partneralimentatie naar nihil wordt opgelost.

Strongwood grondlegger bij diverse Jurisprudentie

Nog veel belangrijker is dat Strongwood grondlegger is geweest in een aantal zaken waarin jurisprudentie is gemaakt omtrent partneralimentatie onderzoek. Zoals bijvoorbeeld de mogelijkheid om onderzoekskosten terug te vorderen, reeds betaalde partneralimentatie terug vorderen op basis van onderzoek naar het verleden en het inmiddels vernieuwde samenwoon-percentage acceptatie.

Partneralimentatie Advocaten met wie we samenwerken

Onderstaande een selectie van partneralimentatie advocaten waarmee we al meerdere malen zaken succesvol hebben afgerond.

Partneralimentatie Nieuws

maart 14

5 Tips voor stoppen van uw partneralimentatie

Betaalt u nog (onnodig) partneralimentatie? Wilt u uw partneralimentatie verlagen naar nihil of te wel het volledig stoppen met betalen van uw partneralimentatie? Lees dan eerst het onderstaande artikel over de 5 tips waar u rekening mee moet houden. In de meeste gevallen krijgen onze klanten via via te horen:

LEES MEER
september 16

Hof concludeert Feitelijke samenwoning geen vereiste voor artikel 1:160 BW

In juni 2016 doet het gerechtshof van Arnhem-Leeuwarden een opmerkelijke uitspraak in het kader van partneralimentatie betaling van de man aan de vrouw. De situatie van echtscheiding en een nieuwe relatie

LEES MEER
februari 8

Terugvordering kosten recherchebureau bij partneralimentatie zaak

Al sins enige tijd (2012) is het mogelijk om de gemaakte onderzoekkosten terug te vorderen op de ex-partner via de rechtbank. Dit is niet alleen bij partneralimentatie zaken het geval maar eigenlijk bij elk onderzoek waarbij een onrechtmatige daad van toepassing is, zoals fraude. In een aantal zaken van ons sprak de rechter uit dat de […]

LEES MEER
januari 8

Editie NL – nieuwe relatie op Facebook kost je je alimentatie

LEES MEER