STW

17 maart 2015

Geen reacties

Home Blog

Prive detective inzetten tegen medewerker is dat geldig bewijs?

Prive detective inzetten tegen medewerker is dat geldig bewijs?

Als je als werkgever te horen krijgt dat een langdurig zieke werknemer stiekem bijklust, dan wil je natuurlijk duidelijkheid hebben voor je over gaat tot actie. Als je dan een prive detective inschakelt om onderzoek te laten doen tegen die werknemer is dat dan correct of is deze handelwijze slecht werkgeverschap?

Als voorbeeld pakken wij een zaak uit Amsterdam

Een medewerker van een transport bedrijf wordt tijdelijk arbeidsongeschikt verklaard doordat hij medisch niet in staat is te werken. Er wordt een traject gestart, waarbij wordt gezocht naar ander passend werk. Dan hoort de directie van ander personeel dat de monteur, tegen de afspraken in, bijklust in een garage te Amsterdam. Ze besluit ons in te huren om deze geruchten te controleren. Een minimale vereiste als je naar de rechter moet want een werkgever moet volgens de wet direct tot actie (ontslag of non-actief) maar mag dit uitstellen als ze een extern onderzoek laat doen.

De bevindingen 
Wij observeren de man enkele dagen en constateert onder meer dat hij elke dag in een garage aan het werk is, waaronder sleutelen aan auto’s, het naar binnen rijden van auto’s en eigenlijk alle werkzaamheden doet die een automonteur ook verricht. Uiteraard nemen wij foto’s en brengen een officiele rapportage uit.

Voor de directie is de zaak duidelijk en ze wil dat de rechter met onmiddellijke ingang een einde maakt aan de arbeidsovereenkomst. De loonbetaling beëindigt ze per direct. In een confrontatie gesprek met de werknemer wordt hem dit meegedeeld.

De werknemer gaat in verweer
De werknemer is het er niet mee eens, hij heeft wel degelijk bij zijn werkgever aangegeven dat hij hobby matig dit soort activiteiten heeft en dat hij daar was vanwege arbeidstherapeutische redenen. Hij noemt het slecht werkgeverschap dat zijn baas hem niet gewoon zelf heeft gevraagd en ziet de inzet van de prive detective een grove schending van zijn rechten als werknemer en privacy. De werknemer vond dat hij het niet hoefde te melden en dat hij betaling van zijn salaris eisten en hem terug in dienst moest nemen of anders een vergoeding van 
 € 15.000,00 toe te kennen.

Het oordeel van de rechter is duidelijk
De rechter oordeelt dat de werkwijze van de werkgever juist volledig is gebasseerd op zorgvuldigheid, doordat ze de werknemer niet heeft geconfronteerd met geruchten maar het eerst heeft laten uitzoeken. De inzet van de prive detective is in dit geval niet in strijd met goed werkgeverschap. Hij ontbindt het contract per direct en omdat hij de werknemer verantwoordelijk houdt voor het schaden van de arbeidsrelatie komt hij niet in aanmerking voor een financiële vergoeding.

Conclusie

Laat dit soort praktijk altijd goed onderzoeken voor je belangrijke beslissingen maakt het kan namelijk voorkomen dat u ernaast zit en dan is het kostenplaatje enorm, een dergelijke werknemer krijgt altijd een financiële vergoeding toegekend omdat de arbeidsrelatie is geschaad.