STW

22 maart 2016

Geen reacties

Home Nieuws

Predictive profiling en terreur dreiging

Predictive profiling en terreur dreiging

Een wat minder onderwerp zeker nu met het nieuws uit Brussel en maar dat werpt wel weer meteen het nut van preventieve diensten, zoals predictive profiling, in het leven. Had het voorkomen kunnen worden? Aan de ene kant een vraag waarop we vaak ‘nee dat kan je niet voorkomen’ roepen maar aan de andere kant is het bij de meeste niet eens bekend hoeveel er wordt tegenhouden en niet in de media komt.

Strongwood heeft een aantal specialisten op het gebied van terreurbestrijding (beveiliging), preventieve observatie en predictive profiling, de meeste afkomstig van de Nederlandse en Amerikaanse overheid. De methode predictive profiling methode wordt gebruikt om criminele of dreigende situaties al in een de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen.

Wat is dit eigenlijk in gewone mensentaal, predictive profiling?

Predictive Profiling is de meest proactieve beveiligingsmethode ter wereld en gaat uit van de mogelijkheden die tegenstanders hebben om u of uw bedrijf/organisatie met succes aan te kunnen vallen. Specialisten op dit gebied detecteren de gevaren en mogelijke acties van te voren en acteren direct door middel van beproefde methodes. Heel veel specialistische eenheden, zo ook de Koninklijke Marechaussee, hebben trainingen gehad in predictive profiling om verdachte situaties te herkennen en actie te nemen.

Wat heel veel mensen niet weten is dat de zichtbare beveiliging altijd wordt ondersteund door de onzichtbare eenheden. Deze ‘onzichtbare’ eenheden zijn specialisten in preventieve observatie en predictive profiling en bestaan uit ervaren observanten/rechercheurs en camera-personeel getraind in detectie op basis van gedragskunde.

De werkwijze van dit soort diensten in de praktijk

Een dergelijk team werkt bij ons in maximaal zes personen, dit om de ‘lijntjes’ kort te houden en direct en adequaat te kunnen reageren. Een team bestaat uit een teamleider, drie observatie specialisten, een camera operator coördinator (indien nodig) en een behavoir (gedragsdeskundige) specialist. Indien een camera toezicht / beveiliger of andere iets verdacht ziet dan wordt een team daarop gezet om exact te bekijken wat/wie/waar aan de hand is en houdt de verdachte situatie in de gaten en volgt verdachten zelfs tot aan huisadressen
om informatie te vergaren en de dreiging in te schatten. Indien nodig grijpen ze direct in maar veelal wordt de beveiliging, politie, marechaussee er bij geroepen om een verdachte ‘stuk te maken’.

Waarom wordt een dergelijke methode gebruikt? Eigenlijk heel simpel elke actie, ook in Parijs en Brussel, zijn wat wij noemen low-tech aanvallen (lees het gebruik van slechts personen die niet bang zijn te sterven en gebruik van een wapen of bom). Het maken van een bom en/of regelen van dergelijke wapens is een lastige tak van sport waar toch zeker specialisme voor nodig en ook het uitvoeren van een dergelijk plan vergt wel degelijk een vorm van planning. Op zijn minst word er van te voren gekeken wat de beste routes zijn om er te komen en wordt ook de beveiliging vaak getest. Preventieve teams kunnen dit soort handelingen detecteren en informatie inzamelen die een aanslag of andere criminele handeling kan tegengaan.

Predictive profiling die wij leveren is een absolute specialisme waarbij predictive profiling een onderdeel is en wordt onder andere gebruikt al gebruikt bij diverse beurzen (met veel waarde) in Nederland, Engeland, Duitsland en de USA. Daarnaast zijn onze medewerkers actief bij diverse familie beveiliging teams en ondersteunen wij met advisering ook diverse wereldwijde luchthavens.

Kan een terreur daad op een luchthaven zoals in Brussel voorkomen worden

Zoals gezien in Brussel is een dergelijke aanval niet gebeurd in het beveiligde deel van de luchthaven maar in het publieke deel, dit deel wordt voornamelijk in de gaten gehouden door middel van videocamera’s, de hoeveelheid camera’s en de daaraan gekoppelde camera operators doen al behoorlijk hun best om verdachte situaties zoals achterblijvende tassen en dergelijke op te merken maar de kennis van predictive profiling is niet op een niveau als bijvoorbeeld de douane beambtes van een USA airport als Miami (absolute specialisten in dit onderdeel). Er loopt natuurlijk zichtbare beveiliging en er lopen teams rond in burger van overheidsdiensten die deze kennis zeker wel hebben maar de vraag is vaak in hoeverre en is er genoeg capaciteit. Elke luchthaven heeft eigen beveiliging en juist deze eigen beveiliging hoort ook op datzelfde niveau detectie te doen zodat dit soort acties voorkomen kunnen worden.

Een terreurdaad als deze dient gestopt te worden door de juiste intelligence te hebben of te vergaren en daar adequaat op te reageren. Daarnaast weet je als specialist dat als je een belangrijk onderdeel ‘uitschakelt’ van een tegenpartij en in de media komt naar buiten dat deze wellicht bereid is mee te werken je niet raar moet staan kijken als er een ‘tegenactie’ binnen afzienbare tijd plaats vind (oorzaak en gevolg).