Nico

05 oktober 2014

Geen reacties

Home Blog

Afpersing wat moet je doen – 5 tips

Afpersing wat moet je doen – 5 tips

Er is een verschil tussen afpersing en afdreiging, (afpersing en afdreiging wordt ook wel chantage genoemd), maar zijn alle twee een misdrijf dat al eeuwen wordt uitgevoerd.

De informatie waarover de afperser beschikt, misschien waar of onwaar, kan bij blootstelling een schadelijk effect hebben op u als slachtoffer, zodat van het slachtoffer wordt verwacht toe te geven aan de eisen.

Ongeacht de aard van de afpersing en de vraag van de afperser zijn er manieren om dit tegen te gaan. Afpersers zijn subtiel en hebben er meer ervaring in dan u zelf, zoek daarom ook hulp bij een professional die u bij kan staan.

Toegeven aan chantage is nooit de beste optie want de chantage zal gewoon doorgaan. Ook de wet in je eigen handen nemen is de verkeerde optie en brengt u zelfs in nog meer problemen.

Tips over hoe u omgaat met een afperser

De volgende eenvoudige tips en opties helpen hoe je met een chantage poging moet omgaan en u er misschien vanaf komt zonder enige schade aan u, uw bedrijf en/of uw familie.

1. Vraag u zelf eerst goed af of er enige grond is voor een chantage

In sommige situaties kan de afperser gewoon een goedkope bluf zijn. Dit is waar eerlijke zelfevaluatie in het spel komt. Is er echt een grond voor de chantage? Is de chantage echt schadelijk? en kan het stand houden? Dit zijn enkele van de vragen die u aan u zelf moet stellen en beantwoorden. Wij gaan er vanuit dat er redenen zijn voor chantage en zo niet dan moet u niet ingaan op de eisen er valt namelijk niets te halen.

2. Het wegnemen van de afpersers leverage

Deze stap zal het spel van de de chanteur snel beëindigen. De hefboomwerking van de afperser is dat hij exact weet welke informatie hij heeft en wat het potentieel van de schadelijke effecten op uw persoon, of die dicht bij u staan, is. Wanneer u deze informatie zelf (gecoördineerd) openbaar maakt (onder vrienden, familie, kennissen, collega’s) neem je het direct weg als chantagemiddel en vervalt de druk voor de chanteur. Of in het geval van afdreiging als u zorgt voor adequaat onderdak van de bedreigde (safehouse) of preventieve beveiliging (onopvallende) dan neemt u een mogelijkheid weg.

3. Neem contact op met een professional

Mocht tip 2 geen oplossing zijn die u zelf kan doen, zoek dan hulp van een expert in dit soort zaken. Een expert zoals Strongwood weet hoe dit soort zaken lopen, hoe een chanteur te werk gaat en wat de beste opties zijn om het te stoppen. Het is altijd beter om geld uit te geven aan een expert dan aan een chanteur. Een expert kan samen met u zorgen voor:

  • Het analyseren van de dreiging en mogelijkheden
  • Het beveiligen van u, de familie of bedrijf zolang de dreiging duurt
  • Het verzorgen van een gedegen plan van aanpak
  • Het stoppen/wegnemen van chantabel goed
  • Het afschermen van u tegen eventuele media
  • Het doen van aangifte en/of juridische procedures

Hou er goed rekening mee dat een politie of justitie pas wat kan doen als er ook echt aanleiding naar is.

4. Neem zelf contact op met de politie

Dit is een manier om de afperser te laten betalen voor zijn / haar daden. Wanneer u contact opneemt met de politie en de zaak is voor hun serieus genoeg dan zal er een onderzoek en ondersteuning volgen om de daders te vinden en te vervolgen.

5. Toegeven aan de afpersing

Dat is uiteraard natuurlijk, hoe je het ook bekijkt, een optie maar wel de laatste die je moet overwegen. Dit wordt meestal genomen door degenen die niet willen dat de politie of een advocaat erbij wordt betrokken. In deze situatie zou je willen geloven dat de afperser niet opnieuw en opnieuw zal komen vragen om meer geld. Dit is meestal helaas wel het geval. Ik adviseer u om dan tip 3 te kiezen en een plan de campagne te maken.

Belangrijk is ontmoet nooit met een afperser alleen!

 

Nico van den Dries
Strongwood Risk- en crisismanagement

Afpersing: iemand die voor afpersing kan worden veroordeeld moet als doel hebben om een voordeel voor zichzelf of iemand anders te behalen. Dit voordeel mag niet gerechtvaardigd zijn. Het voordeel is het afgeven van een bepaald goed, het ter beschikking stellen van gegevens, het aangaan van een schuld of het inlossen daarvan. De manier waarop afpersing gebeurt is door middel van geweld of bedreiging met geweld.

Afdreiging: Er is sprake van afdreiging wanneer aan de voorwaarden van afpersing is voldaan, maar er geen geweld of bedreiging met geweld heeft plaatsgevonden. De dwang is bij afdreiging afkomstig van bedreiging met smaad (het openlijk zwartmaken van iemand door beschuldiging van bepaalde feiten), smaadschrift (hetzelfde, alleen dan door openbaring van tekst of afbeeldingen) of het openbaar maken van geheimen.